- 56%
Thanh toán một lần
399,000 đ
Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ/
12 tháng
Mua ngay

Số bài học

38

Thời lượng video

7:13:39

Học trên mọi thiết bị

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

399,000 đ Đăng ký

Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký