Giới thiệu khóa học

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới - Các công ty lớn như Google, Tik Tok, Facebook đều đang sử dụng Python trong các ứng dụng quan trọng như Searching, Analytics ...

Python cũng là ngôn ngữ có thể ứng dụng chuyên sâu vào Phân tích dữ liệu (Data analytics), Dữ liệu lớn (BigData), Máy học (Machine Learning) và Trí tuệ nhân tạo (AI).

Nội dung khóa học

Chương 4. Vòng lặp và các câu lệnh logic trong Python
Chương 5. Trực quan hóa dữ liệu trong Python với thư viện hỗ trợ
Chương 6. Làm việc với File_Import/Crawl dữ liệu_Final Challenge

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

699,000 đ Đăng ký

Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký