- 51%
Thanh toán một lần
499,000 đ
Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ/
12 tháng
Mua ngay

Số bài học

32

Thời lượng video

2:53:56

Học trên mọi thiết bị

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

499,000 đ Đăng ký

Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký