- 31%
Thanh toán một lần
699,000 đ
Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ/
12 tháng
Mua ngay

Số bài học

52

Thời lượng video

8:20:50

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Microsoft Power BI là bộ công cụ khai thác dữ liệu kinh doanh - giúp cung cấp thông tin trực quan và thông minh phục vụ cho việc ra các quyết định trong tổ chức. Có thể kết nối với hàng trăm nguồn dữ liệu khác nhau, Power BI đơn giản hóa việc chuẩn bị dữ liệu và phân tích dữ liệu theo yêu cầu quản trị của doanh nghiệp. 

Với Power BI, bạn có thể bắt đầu ứng dụng Business Intelligence vào doanh nghiệp của bạn. 

Power BI cũng là công cụ không thể thiếu cho những người muốn làm về Business Analyst, Data Analyst hay Business Intelligence.

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

699,000 đ Đăng ký

Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký