- 51%
Thanh toán một lần
299,000 đ
Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ/
12 tháng
Mua ngay

Số bài học

42

Thời lượng video

5:20:58

Học trên mọi thiết bị

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

299,000 đ Đăng ký

Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký