- 47%
Thanh toán một lần
699,000 đ
Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ/
12 tháng
Mua ngay

Số bài học

25

Thời lượng video

3:21:08

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Luyện thi MOS WORD 2016 đạt cùng Nimbus

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

699,000 đ Đăng ký

Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký