- 61%
Thanh toán một lần
1,199,000 đ
Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ/
12 tháng
Mua ngay

Số khóa học

3

Học trên mọi thiết bị

1

PBI01 - Power BI A-Z cho người mới bắt đầu

2

SQL01 - Khóa học SQL A-Z cho người mới bắt đầu

3

PY01 - Python From Zero to Hero

Nội dung khóa học

+  Chương 1
Bài giảng
00:00

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

1,199,000 đ Đăng ký

Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký