- 55%
Thanh toán một lần
550,000 đ
Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ/
12 tháng
Mua ngay

Số bài học

32

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Phần mô tả chi tiết về khóa học

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

550,000 đ Đăng ký

Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký