- 34%
Thanh toán một lần
599,000 đ
Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ/
12 tháng
Mua ngay

Số bài học

33

Thời lượng video

5:25:38

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Hiện nay, có rất nhiều công cụ hỗ trợ việc phân tích và trực quan dữ liệu. Tuy nhiên, so với việc cài đặt phần mềm trên máy tính và mua bản quyền sử dụng, bạn có thể trải nghiệm dịch vụ hoàn toàn miễn phí với bộ công cụ do chính Google cung cấp.

Google Data Studio là công cụ cho phép kết nối, tổng hợp và phân tích báo cáo dữ liệu, từ đó đưa ra các báo cáo

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

599,000 đ Đăng ký

Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký