- 77%
Combo Kỹ năng Tin học Văn Phòng
599,000 đ
Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ/
12 tháng
Mua ngay

Số khóa học

3

Học trên mọi thiết bị

1

EXN01 - Excel toàn tập cho người đi làm

2

PPT01 - Học thiết kế Powerpoint A-Z

3

WORD01 - Word toàn tập cho người đi làm

Đăng ký khóa học

Combo Kỹ năng Tin học Văn Phòng

Excel, Word, Powerpoint cho người đi làm

599,000 đ Đăng ký

Membership

Học mọi khóa học của Nimbus trong thời gian đăng ký thành viên.

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký